Powrót do O szkole

O Patronie

Kornel Makuszyński (herbu Przyjaciel) urodził się 8 stycznia 1884 roku w Stryju. Był synem Edwarda Makuszyńskiego i Julii z Ogonowskich. Uczył się w IV Gimnazjum im. Jana Długosza we Lwowie. Gdy miał 14 lat napisał pierwsze wiersze, których pierwszym recenzentem był Leopold Staff. Wiersze zostały zamieszczone we lwowskim dzienniku „Słowo Polskie”. Od 1904 roku był członkiem redakcji tego dziennika. Studiował na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Lwowskiego. W 1915 roku został ewakuowany w głąb Cesarstwa Rosyjskiego. W 1918 roku wrócił do Polski i zamieszkał w Warszawie. Za swoją twórczość otrzymał członkostwo Polskiej Akademii Literatury, państwową nagrodą literacką, nagrodę PAL „Złoty Wawrzyn”. Po 1945 roku zakazano mu publikacji. Zmarł 31 lipca 1953 roku w Zakopanem. Jego ciało spoczywa na Cmentarzu Zasłużonych na Pęksowym Brzyzku w Zakopanem.

  Najważniejsze dzieła:

  • Szewc Kopytko i kaczor Kwak,
  • O dwóch takich, co ukradli księżyc,
  • Przyjaciel wesołego diabła,
  • Panna z mokrą głową,
  • Wyprawa pod psem,
  • Awantura o Basię,
  • Szatan z siódmej klasy,
  • Szaleństwa panny Ewy.

Kornel Makuszyński w swoich książkach realizował hasło ,,od serca do serca”. Jego twórczość jest pogodna i pełna optymizmu. Bohaterowie powieści prowadzą autentyczne życie, wzruszają, udowadniają, że dobroć ludzka jest niezmierzona. To także barwne, wrażliwe postacie, pełne zalet i nie pozbawione słabości, zawsze uśmiechnięte i zadowolone z życia, twórcze i pomysłowe, uwikłane czasami w niecodzienne sytuacje. Udowadniają, że dzięki zaradności, mądrości, inteligencji można osiągnąć cel. Uczą też, że bez względu na okoliczności należy pomagać drugiemu człowiekowi, nie wolno pozostawać obojętnym na jego krzywdę. Czyż nie takimi chcielibyśmy widzieć naszych uczniów?

Jesteśmy przekonani, że Kornel Makuszyński jest  odpowiednim patronem naszej szkoły, albowiem wartości wychowawcze zawarte w jego książkach, są zgodne z tymi, które staramy się wpoić naszym uczniom. Poprzez pozytywne wzorce zachowań bohaterów książek Makuszyńskiego pragniemy pokazać, jak ważne są takie wartości jak: miłość, przyjaźń, optymizm, pogoda ducha. Jego twórczość to prawdziwa skarbnica pomysłów na aktywny i twórczy sposób pracy z dziećmi. Szkoły i placówki wychowawcze, którym patronuje pisarz należą do grona „Kornelówek”. Korzystają one z życia i dorobku literackiego przy tworzeniu zadań edukacyjnych ciekawych obrzędów szkolnych oraz przy realizacji zadań wychowawczych

Skip to content