Powrót do Dla Rodziców

Opłata za wyżywienie

Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowywanych przez kuchnię szkolną dla dzieci przedszkolnych, uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły. Kuchnia przygotowuje obiady jednodaniowe (2x zupa, 2x danie mięsne i 1x danie jarskie).

Posiłki wydawane są w godzinach:

  • 11:00-11:30 – dzieci przedszkolne
  • 11:30 – 11:50 – uczniowie kl. I-III
  • 12:25 – 12:40  – uczniowie kl. IV-VIII

Intendent: Bożena Jasińska – tel. 77 485 75 91

Opłaty za wyżywienie w roku szkolnym 2023/2024 roku wynoszą:

  • 5,00 zł – dzieci i uczniowie
  • 6,00 zł – nauczyciele i pracownicy szkoły

Opłaty przyjmowane są wyłącznie w gotówce, w sekretariacie szkoły. Opłaty należy uiszczać do 15 dnia każdego miesiąca.

W przypadku nieobecności ucznia zwrotowi podlega dzienna wysokość opłaty za każdy, z wyłączeniem pierwszego, dzień nieobecności.

Nieobecności można zgłaszać wyłącznie telefonicznie.

Skip to content